Sağlık Bakanlığı Onaylı Hacamat (Kupa) Kursu Eğitimi

0
1371

Sağlık Bakanlığı Onaylı Hacamat (Kupa) Kursu Eğitimi

Sağlık bakanlığı onaylı hacamat kursu ve eğitimi almak isteyenler için kurs günü 9 Ağustos’dur. Bu Kupa hacamat uygulamasına sadece Tıp Doktorları ve Diş Doktorları katılabilir. Kurs ve eğitim hakkında ki detaylı bilgiler aşağıda ki gibidir. Hacamat kupa uygulaması kursu eğitim sertifikası Hacamat kupa uygulaması sertifikalı eğitim proğramı standardı 1. Eğitimin adı Sağlık Bakanlığı Onaylı Hacamat Kupa Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı 2. Eğitimin amacı Bu eğitim programının amacı, hacamat kupa uygulaması yapacak tabiplere ve kendi alanında olmak üzere diş tabiplerine bu uygulamaları etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmelerini sağlayacak yeterliklerini kazandırmaktır. 3. Eğitimin hukuki dayanağı Bu eğitim programının uygulanmasında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır. 1. 663 sayılı KHK, 2. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan”” Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği””, 3. 27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “”Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği””. 4. Eğitim ile ilgili tanımlar Hacamat Kupa Uygulaması: Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygulaması ile belli vücut noktalarında bölgesel vakumla beraber yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak kanın alındığı yaş kupa uygulamasıdır. Uygulama Merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan tabip veya diş tabibi sorumluluğunda ilgili yönetmelikte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve araştırma hastanesi, tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesi sağlık uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde kurulan ve bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde eğitim verebilecek merkezdir. Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarınm farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerinin aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişim teknolojilerinden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir. Asenkron Eğitim: Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir. Senkron Eğitim: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleridir. 5, Eğitim proğramının yürütülme usul ve esasları Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür: 1. Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Eğitimin teorik bölümü yüz yüze ve/veya en fazla %80’i uzaktan eğitim şeklinde yürütülebilir. 2. Uzaktan eğitimde katılımcıların sunucu tarafından sağlanan alt yapı ile senkron ve asenkron bir şekilde internet üzerinden uygulamalara erişmesi sağlanır. 3. Katılımcıların eğitim süresince en az 7 (yedi) kupa uygulaması yapmış olmaları gerekmektedir. 4. Ders içerikleri eğitim programının başında belirtilir, kaynak gösterilir veya ders notları verilir. 5. Teorik ve uygulamalı dersler günde en çok 8 (sekiz) saati geçmeyecek şekilde yapılır. Bir ders saati 45 (kırk beş) dakikadır. 6. Bir eğitim döneminde bakanlıkça görevlendirilecek 2 (iki) katılımcı dışında, uzaktan eğitimlerde en fazla 50 (elli), yüz yüze eğitimlerde en fazla 25 (yirmi beş) katılımcı eğitime alınabilir. 7. Bakanlıkça görevlendirilecek katılımcı devlet hizmet yükümlülüğü bulunmayan, çalıştığı kurumda vereceği hizmet gereği bu programda alacağı eğitim önem arz eden tabip veya diş tabibi olacaktır. Bu katılımcılardan eğitim ücreti alınmayacaktır. Katılımcılar eğitim programı sırasında başka bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar. 8. Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunluluğu Hukuken geçerli mazereti nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla %10′ una (yüzde on) katılmayan katılımcılar eğitime katılmadıkları süreyi tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına alınmaz. Teorik eğitime ise yasal mazereti nedeniyle en fazla % 10 (yüzde on) devamsızlık yapabilirler. 9. Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulanır:

 • Sözlü anlatım
 • Küçük grup tartışması
 • Uygulamaları göstererek yaptırma
 • Katılımlı bilimsel etkinlik
 • Soru-cevap
 • Video ile öğretim
 • Klinik uygulama (Vaka inceleme çalışmaları)

10. Uygulamalı eğitim, uygulama merkezlerinde veya ünitelerinde münferit veya küçük gruplar halinde vaka başında gerçekleştirilen kupa uygulamalarında sırasıyla; izleme, gözlem altında yapma ve bağımsız düzeyde yapma aşamalarından oluşur. 6. Katılımcılar ve nitelikleri Bu eğitim programına tabipler ve kendi alanlarında olmak üzere diş tabipleri katılabilirler. 7. Eğitim müfredatı 7.1. Öğrenim Hedefleri ve Eğitimin İçeriğinde Yer Alacak Konular Eğitim programının içeriğinde yer alacak konular ve öğrenim hedefleri ile her bir konuya ayrılan süreler aşağıdaki Tablo i ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

Kimler İçin?

Tıp ve Diş Hekimleri katılabilmektedir.


Eğitim Yeri

Medipol Üniversitesi Haliç Kampüsü

Eğitim Fiyatı

1.050 TL


Eğitim Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

9 Ağustos 2018 Perşembe 12 Ağustos 2018 Pazar Tarih hakkında: Perşembe-Cuma-Cumartesi-Pazar (4 gün blok eğitim yapılacaktır.)


Belge Hakkında

Sağlık Bakanlığı Onaylı Hacamat Sertifikası verilecektir.


Eğitmenler Hakkında

Dr. N. Deniz ESİN Dr. Süleyman ESİN


Sağlık Bakanlığı Onaylı Hacamat Kupa Terapi Eğitim Programı


Eğitimin 1. Günü: TEORİK 8 SAAT

 1. 10:00- 11:00 KUPA UYGULAMASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ 1 SAAT ( teorik)
 2. 11:00- 12:00 KUPA UYGULAMASI ÇEŞİTLERİ : KURU KUPA, YAŞ KUPA 1 SAAT (teorik)
 3. 12:00- 13:00 ÖĞLE ARASI
 4. 13:00- 14:00 KUPA UYGULAMASININ ETKİ MEKANİZMALARIYLA İLGİLİ TEORİLER VE KANIT DÜZEYİ (teorik)
 5. 14:00-15:00 KUPA UYGULAMASININ ETKİ MEKANİZMALARIYLA İLGİLİ TEORİLER VE KANIT DÜZEYİ (teorik)
 6. 15:00-16:00 KUPA UYGULAMASININ ETKİ MEKANİZMALARIYLA İLGİLİ TEORİLER VE KANIT DÜZEYİ (teorik)
 7. 16:00- 17:00 KUPA UYGULAMASININ YAPILAMAYACAĞI DURUMLAR 1 SAAT(teorik)
 8. 17:00- 18:00 KARDİYOVASKULER SİSTEM RAHATSIZLIKLARINDA KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (teorik)
 9. 18:00- 19:00 SOLUNUM SİSTEMİNE AİT RAHATSIZLIKLARDA KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (teorik)

TOPLAM 8 SAAT Eğitimin 2. Günü: TEORİK 8 SAAT

 1. 10:00- 11:00 KAS-İSKELET RAHATSIZLIKLARINDA KUPA UYGULAMASI (teorik)
 2. 11:00- 12:00 KAS-İSKELET RAHATSIZLIKLARINDA KUPA UYGULAMASI (teorik)
 3. 12:00- 13:00 ÖĞLE ARASI
 4. 13:00- 14:00 KAS-İSKELET RAHATSIZLIKLARINDA KUPA UYGULAMASI (teorik)
 5. 14:00- 15: 00 KAS-İSKELET RAHATSIZLIKLARINDA KUPA UYGULAMASI (teorik)
 6. 15:00- 16:00 NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLARDA KUPA UYGULAMASI (teorik)
 7. 16:00-17:00 NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLARDA KUPA UYGULAMASI (teorik)
 8. 17:00- 18:00 ALLERJİ VE İMMUNOLOJİDE KUPA UYGULAMASI (teorik)
 9. 18:00- 19 :00 ALLERJİ VE İMMUNOLOJİDE KUPA UYGULAMASI (teorik)

TOPLAM 8 SAAT Eğitimin 3. Günü: TEORİK 2 SAAT, PRATİK 6 SAAT

 1. 10:00-11:00 SİNDİRİM SİSTEMİNE AİT RAHATSIZLIKLARDA KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (teorik)
 2. 11:00- 12:00 DERMATOLOJİDE KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (teorik)
 3. 12:00- 13:00 ÖĞLE ARASI
 4. 13:00- 14:00 KUPA UYGULAMASI SIRASINDA KULLANILAN MALZEMELET VE UYGULAMA TEKNİKLERİ 1 SAAT (pratik)
 5. 14:00- 15:00 ANAMNEZ ALMA VE UYGULAMA PLANLANMASININ YAPILMASI 1 SAAT (pratik)
 6. 15:00- 16:00 KAS-İSKELET RAHATSIZLIKLARINDA KUPA UYGULAMASI (pratik)
 7. 16:00- 17:00 KAS-İSKELET RAHATSIZLIKLARINDA KUPA UYGULAMASI (pratik)
 8. 17:00-18:00 KARDİYOVASKULER SİSTEM RAHATSIZLIKLARINDA KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (pratik)
 9. 18:00-19:00 NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLARDA KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (pratik)

TOPLAM 8 SAAT Eğitimin 4. Günü: PRATİK 8 SAAT . DEĞERLENDİRME SINAVI

 1. 10:00- 11:00 ALERJİ VE İMUNOLOJİDE KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (pratik)
 2. 11:00-12:00 DERMATOLOJİDE KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (pratik)
 3. 12:00-13:00 ÖĞLE ARASI
 4. 13:00-14:00 SİNDİRİM SİSTEMİNE AİT RAHATSIZLIKLARDA KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (pratik)
 5. 14:00-15:00 SOLUNUM SİSTEMİNE AİT RAHATSIZLIKLARDA KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (pratik)
 6. 15:00-16:00 ONKOLOJİDE TAMAMLAYICI AMACLI KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (pratik)
 7. 16:00-17:00 BAZI GÖZ VE KULAK RAHATSIZLIKLARINDA KUPA UYGULAMASI 1 SAAT (pratik)
 8. 17:00-18:00 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KUPA UYGULAMASI (pratik)
 9. 18:00-19:00 DİŞ HEKİMLİĞİNDE KUPA UYGULAMASI (pratik)

TOPLAM 8 SAAT *Teorik ve Pratik Sınav yapılacaktır. *40 saatlik Kupa Terapi eğitiminin uzaktan eğitim gruplarında 8 saatlik teorik dersler uzaktan eğitim olarak verilmektedir. Yüz yüze gruplarda da 5. Günde teorik eğitim planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Onaylı Hacamat Sertifikasına sahip olmak için siteyi ziyaret edip kayıt olabilirsiniz. Medipol.edu.tr (Haliç Yerleşkesi)>> Ziyaret Et Eğitime kayıt olmak için tıklayın: >> Kayıt ol

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here